Các bậc phụ huynh cùng tham gia vui trung thu cùng trả