Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510