Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 21/12/20  Chăm sóc trẻ  4
Một số hình ảnh thu nhỏ  về công tác chăm sóc bán trú  cho trẻ trong trường mầm non Mai Trung số 1
 04/12/20  Mầm non  4
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021
 14/01/20  Hoạt động chuyên môn  45
Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm
 14/01/20  Hoạt động chuyên môn  53
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
 28/11/19  Hoạt động chuyên môn  34
Các bé được trải nghiệm trong hoạt động khám phá
 28/11/19  Hoạt động chuyên môn  35
Hoạt động làm quen văn học dự thi GVG cấp trường
 28/10/19  Hoạt động chuyên môn  50
TRường MN Mai trung số 1 tổ chức thi giáo viên giỏi vòng lý thuyết
 28/10/19  Hoạt động chuyên môn  51
cảm nhận khi sinh hoạt chuyên môn theo  nghiên cứu bài học