Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 11/07/22  Hoạt động chuyên môn  18
Kết quả đánh giá trẻ cuổi năm, năm học 2021- 2022
 25/03/21  Hoạt động chuyên môn  86
Công tÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN THAM GIA DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN VÒNG THUYẾT TRÌNH
 23/01/21  Chăm sóc trẻ  114
Bài viết về công tác chăm sóc bán trú tại trường mầm non  Mai Trung số 1
 23/01/21  Hoạt động chuyên môn  90
Bài viết về hội thi giáo viên giỏi  cấp trường vòng 2
 21/12/20  Chăm sóc trẻ  87
Một số hình ảnh thu nhỏ  về công tác chăm sóc bán trú  cho trẻ trong trường mầm non Mai Trung số 1