Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 31/12/20  Tin nhà trường  8
Hoạt động trải nghiệm Trường MN Mai Trung số 1
 23/12/20  Tin nhà trường  6
Công tác chuẩn bị cho hoạt động trải nghiệm tết noel 2020 của trường mầm non Mai Trung số 1
 14/12/20  Hoạt động Chi bộ  6
Bài viết về đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm
 14/12/20  Tin nhà trường  8
Bài viết về bồi bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo nghiên cứu bài học
 14/12/20  Tin nhà trường  18
Bài viết về hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021
 04/12/20  Tin nhà trường  8
Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
 04/12/20  Mầm non  4
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021