Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 14/12/20  Hoạt động Chi bộ  6
Bài viết về đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm
 25/12/19  Hoạt động Chi bộ  50
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
 18/12/14  Hoạt động Chi bộ  40
Lễ trao quyết định đảng viên mới