Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 11/07/22  Hoạt động Chi bộ  13
ế hoạch kiểm tra gIÁM SÁT Đảng 2021
 29/04/22  Hoạt động Chi bộ  56
Sinh hoạt chi bộ tháng 4/2022
 08/11/21  Hoạt động Chi bộ  46
Kiện toàn chi bộ nhà trường
 14/12/20  Hoạt động Chi bộ  92
Bài viết về đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm
 25/12/19  Hoạt động Chi bộ  125
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
 18/12/14  Hoạt động Chi bộ  110
Lễ trao quyết định đảng viên mới