Lãnh đạo ủy ban nhân dan huyện hiệp hòa về tặng hoa nhà trường nhân ngày khai giảng năn học mơi