Trẻ được gặp anh cuôi và chi hăng nga trong ngày tết trung thu