Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 23/11/20  Vườn rau  3
thực hiện công tác chăm sóc vườn rau của bé tháng 11
 23/10/20  Vườn rau  6
vườn rau tháng 10/2020
 29/03/19  Vườn rau  47
Niềm vui ngày thu hoạch rau
 25/01/19  Vườn rau  37
ảnh vườn rau
 25/01/19  Vườn rau  38
Thu hoạch rau tháng 01/2019
 21/05/18  Vườn rau  55
Công tác chăm sóc vườn rau tháng 5